• Dagcenteret bruger 3
 • IMG 442
 • Gupper 37

Kære alle brugere og pårørende i Karetmagerporten.

 

Vi håber, I alle har haft en dejlig sommer. Nu er det igen tid til lidt informationer fra Dagcenteret.

 

Vi har gang i en masse forandringer og nytænkning med henblik på at stabilisere tilgangen af brugere til Dagcenteret. Status er desværre en nedgang i vores brugerantal. Vi oplever både, at brugere fra mange kommuner holdes i eget kommunal regi og ikke tilbydes plads i Dagcenteret, og desværre har vi også haft flere dødsfald i brugergruppen gennem de sidste par år.

Dagcenterets normering er 28 fuldtidspladser, men vi er desværre pt nede på det, der svarer til 21 fuldtidspladser. Vi har derfor været nødt til at kigge nærmere på bl.a. markedsføring for at tiltrække nye brugere:

 • Vi har bl.a. haft temadag om arbejdet med synliggørelse af Dagcenteret med Jesper Roos, som er journalist og søn af en af Dagcenterets tidligere brugere.
 • Vi har haft samtale omkring organisationsudvikling med Kommunikationsfirmaet HR7.
 • Vi har haft en samtale med Vallensbæk-Ishøj jobcenter for at finde frem til, hvad de kommunale instanser efterspørger.
 • Vi har haft ergoterapeut Marie-Louise (Malou) Niemann ansat i et halvt år til at starte et unge-projekt op. Hun har afholdt møder med en del af hovedstadskommunernes hjerneskadekoordinatorer, ansøgt fonde om støtte, oprettet Dagcenteret på Facebook, redigeret og opdateret vores hjemmeside og samlet og skrevet pårørende- samt brugerhistorier. Desuden har hun været ansat ti timer om ugen som udgående hjemmevejleder til en borger i Brøndby kommune. Desværre har vi været nødt til at sætte unge-projektet i bero, pga. manglende tilslutning.

Hjemmevejledningen

Karetmagerportens hjemmevejlederteam har travlt og har fortsat tre hjemmevejledere ansat, som samarbejder med personalet i dagcenteret. Alle hjemmevejlederne er uddannet ergoterapeuter og tre af husets fire ergoterapeuter er i stand til at foretage AMPS test. En AMPS test kan bruges til at vurdere en borgers evner til at udføre ganske almindelige hverdagsaktiviteter. Den er med til at afklare, hvordan terapeuterne bedst kan støtte og vejlede borgeren. På samme vis kan testen være med til at afklare, hvor meget hjælp en borger har brug for og om der evt. er overskud og forudsætninger for at indgå i en form for erhverv.

 

 

Facebook

Dagcenteret er kommet på Facebook, og vi har allerede en lille, men trofast skare af følgere. Formålet med profilen på Facebook er at vise dagligdagen på Dagcenteret i billeder og ord, så både brugere, pårørende og alle andre kan få et indblik i, hvad der sker.

Indtil videre ligger der både billeder fra vores græske madtema, fra en tur på biblioteket, fra forberedelserne til billardkampen mod Solrød og en masse andet. Vi spørger naturligvis altid brugerne, om vi må fotografere dem til Facebook/internettet, inden vi tager billeder.

Vi håber selvfølgelig at få flere følgere, så vi kan vise flere, hvad der sker på Dagcenteret. Gå gerne ind og ”like” Dagcenteret på Facebook.

 

Budget i Balance 2015-18 – Hvidovre kommune

Den 7. oktober 2014 blev der afholdt kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet for Hvidovre kommune. Det kaldes ”Budget i balance”. Vi frygtede, at driftsoverenskomsten ville blive opsagt af Hvidovre kommune, da budgetanalysen, vi modtog i juli, viste, at Hvidovre kommune havde til hensigt at hjemtage 20-25 udviklingshæmmede og bruge lokalerne på Karetmagerporten 3A.

Det ville betyde en lukning af Dagcenteret.

 

Lillian var til ledermøde i kommunen den 8. oktober, hvor Børne/Unge-direktøren Christine Brochdorf orienterede om budgettet. Her kom det frem, at oplægget om at hjemtage de 20-25 udviklingshæmmede er blevet fjernet fra budgettet. Det betyder, at der ikke sker nogen ændringer for Dagcenteret i 2015.

 

Vi er dog nødt til at tage højde for den vigende efterspørgsel på Dagcenterets tilbud. Kommunerne efterspørger i langt højere grad tilbud som er rettet mod en opkvalificering til arbejdsmarkedet. Det drejer sig om personer, der ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Førtidspensionister er ikke omfattet af dette, og vi må derfor forvente, at kommunerne vil nedprioritere det tilbud, som Dagcenteret har i dag og opprioritere hjemmevejledningstilbuddet. 

 

Bestyrelsen vil i den allernærmeste fremtid tage stilling til strategien fremadrettet. Vi har modtaget et tilbud fra konsulentfirmaet HR7 omkring markedsføringen, som bestyrelsen skal tage stilling til.

Vi arbejder videre med alt dette og vil løbende holde jer orienteret om fremtiden, ligesom vi vil indkalde til et informationsmøde for pårørende, når vi har en endelig afklaring.

 

Som led i bestræbelserne på at gøre Dagcenteret mere synligt, har vi fået ny og meget forbedret hjemmeside. Kig ind på www.dagcenteret.dk 

På hjemmesiden har vi også beretninger fra de pårørendes oplevelser med Dagcenteret. Har I lyst til at fortælle, hvad I synes om Dagcenteret, vil vi meget gerne modtage historien pr. brev eller e-mail. Vi kan også arrangere et interview, så vores akademiske medarbejder kan skrive historien.

 

Kurser og temadage

Vi har haft kurser og temadage, hvor Dagcenteret har været helt eller delvist lukket. Her har emnerne været:

 • Forandringskompasset, som er et dokumentationsredskab, vi skal benytte i vores daglige arbejde, v. bestyrelsesmedlem Lisbeth Holmegaard
 • SCA-metoden, som er et redskab til støtte for samtale og kommunikation i samarbejdet med personer med afasi, v. logopæd Mette Rubin. Her stillede et par af Dagcenterets brugere med afasi op som hjælpere.
 • GoTalk Now, som er en enkel og brugervenlig app/ kommunikationsbog for personer med afasi

 

Derudover har vi fokus på Sund Kost og har derfor afsat 4 temadage i efteråret, hvor vi får serveret sund kost fra andre lande. Brugerne pynter op med flag, og der bliver afspillet musik fra de pågældende lande. Se fotos fra dagene på Facebook

 

Kørsel og transport

Dagcenteret skiftede pr. 1.1.2014 til kørselsselskabet Colum-bus A/S, fordi Jack og Kirsten stoppede deres virksomhed. Der var i starten nogle småjusteringer, men da de efter fusion med Handicap Befordring A/S under navnet Handicap Befordring i august 2014 sammenlagde deres it- og telefonsystem, var der en periode med voldsomme fejl i kørslerne, som mange af Dagcenterets brugere desværre kom til at opleve. Vi har brugt meget tid på kommunikationen med dem for at få rettet op på fejlene, og det virker til, at det nu er tilfredsstillende igen.

 

Dagcenterets årlige sommertur gik i år til Geo Centeret på Møns Klint. Det var en dejlig dag, men da vores nye kørselsselskab ikke kunne ankomme på Dagcenteret tidligere end normalt, oplevede vi at have for kort tid dernede. Det betyder, at vi fremover er nødt til at søge steder, der er tættere på Dagcenteret til vores årlige sommertur.

 

Goddag og farvel til personale

Der har i årets løb været personer, vi har sagt goddag og farvel til:

 • Vi har sagt farvel til Arne Skogås, som har været ansat som pædagog siden juni 2013. Han fandt frem til, at det var andre veje, han ville.
 • I stedet har vi sagt velkommen til Kirsten Ehmsen Meedom der startede som pædagog i maj 2014. Kirsten står for værksted, diverse spillegrupper, musikquizzen og sproggruppen. Kirsten er uddannet fra DPU inden for talepædagogik og har derfor kompetencer inden for sproggruppen og for arbejdet med afatikere.
 • Vi har også sagt velkommen til Bent Bøgeskov som startede i løntilskud 1.6.2014 med afslutning 30.11.2014. Bent har taget kursus i almen levnedsmiddelhygiejne og kan derfor varetage køkkenarbejde. Bent forbereder morgenmad og laver forefaldende pedelarbejde.
 • Ligeledes velkommen til Nicklas Lautrup-Meiner som startede i løntilskud d. 24. september og slutter med udgangen af november 2014. Nicklas er akademisk uddannet og arbejder bl.a. med vores hjemmeside, Facebook mm.
 • Derudover har vi sagt farvel til Malou som var ansat som ergoterapeut i ½ år med henblik på opstart af unge-gruppe.

 

Julefrokost for brugere, pårørende og personale

Årets julefrokost for brugere, pårørende og personale er d.11.12.2014. Vi uddeler invitationer senere, men sæt allerede nu X i kalenderen. Vi håber at se så mange som muligt.

 

Med venlig hilsen

Centerleder Lillian Esbjørn

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.